Üzleti feltételek

Általános szerződési feltételek

A Jan Jetmar s.r.o. az Általános Szerződési Feltételek székhelye: T.G. Masaryka 980, 56501 Choceň, Csehország, cégjegyzékszám: 08925666,
 adószám: CZ0892566 áruk értékesítése a www.mintauj.hu online áruházon keresztül.

   1. Bevezető rendelkezések

1.1 A Jan Jetmar s.r.o. kereskedelmi társaság (kereskedelmi társaság) áruk értékesítésének ezen üzleti feltételei (a továbbiakban: "üzleti feltételek").
   székhelye: T.G.Masaryka 980, 56501 Choceň,cégjegyzékszám: 08925666, adószám: CZ08925666 (a továbbiakban: "eladó") az 1751. § (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban 
   módosítják Törvény 1. -a. 89/2012 Coll. Polgári törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) az eladó és a vevő között létrejött adásvételi szerződés
   (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kapcsán vagy annak alapján felmerülő kölcsönös jogok és kötelezettségek (a továbbiakban: vevő)
   az eladó online áruházán keresztül. Az internetes üzletet a www.akonovy.sk internetes címen (a továbbiakban: "weboldal") található weboldalon üzemeltetik, 
   a weboldal felületén keresztül (a továbbiakban: "az üzlet web-felülete").

1.2.Az eladó a Ptk. 420. §-a rendelkezéseinek megfelelően vállalkozó

1.3.A vevő fogyasztó vagy vállalkozó (jogi vagy természetes személy). Az Art. a Polgári Törvénykönyv 419. §-a olyan személy,
    aki üzleti tevékenysége vagy hivatása önálló ellátása területén kívül vállalkozóval szerződést köt, vagy más módon cselekszik vele.
    Vállalkozó az a személy, aki önállóan folytat jövedelemszerző tevékenységet saját számlájára és felelősségére kereskedelmi engedéllyel 
    vagy hasonló módon, azzal a szándékkal, hogy folyamatosan profitot szerezzen.Az e feltételek szerinti jogok és kötelezettségek a vevőt 
   (mind a fogyasztót, mind a vállalkozókat) illetik, hacsak ezekben a feltételekben nem szerepel, vagy a jogszabályokból nem következik, 
    hogy bizonyos jogok csak a vevőt - a fogyasztót illeti meg (lásd pl.a jelen Feltételek 5. cikke).

1.4.A vevőnek lehetősége van megrendelés elküldése előtt megismerkedni a jelen feltételekkel, és erről előzetesen értesítést kap. 
    Megrendelésének elküldésével a vevő megerősíti, hogy elolvasta ezeket a feltételeket, és hogy egyetért azok tartalmával.

1.5.Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezésekről az adásvételi szerződésben lehet megállapodni. Az adásvételi szerződés különböző 
    rendelkezései elsőbbséget élveznek a feltételek szövegezésével szemben.

1.6.A szerződési feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek magyar nyelven
    készülnek. Az adásvételi szerződés csak magyar nyelven köthető.

1.7.Ezek a feltételek az eladó honlapján a szerződés megkötésének napján feltüntetettek szerint érvényesek.

    2.Adásvételi szerződés

2.1.A webes felületen elhelyezett áruk bemutatása tartalmazza az áruk fő tulajdonságainak leírásaként történő megjelölését.
    Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árait is.Az áruk felsorolása tartalmazza az általános forgalmi adót 
    és az összes kapcsolódó díjat.Az áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok megjelennek az áruház webes felületén.

2.2 Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről is.Az áruk webes felületén 
    az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek csak azokra az esetekre vonatkoznak, amikor az árukat Magyarország területén szállítják.
    Ha az árut a vevő kérésére Magyarország területén kívülre szállítják, akkor az eladó és a vevő között kifejezett megállapodás szükséges 
    ezekről a költségekről; e megállapodás nélkül az adásvételi szerződés nem jön létre.

2.3.Az eladó által az árukra és az árra vonatkozó információk kötelezőek, kivéve egy nyilvánvaló hibát, pl. amikor az áruk említett ára nyilvánvalóan téves és
    helytelen, és jelentősen eltér az összehasonlítható áruk árától.Az eladó erről a tényről haladéktalanul tájékoztatja a vevőt.

2.4.Az egyedi adásvételi szerződések az ügyfél elektronikus megrendelései alapján, az áruház webes felületén jönnek létre.Ha a vevő fogyasztó,
    akkor a szerződés megkötésére vonatkozó javaslat - az ajánlat a felajánlott áruk elhelyezése az eladó weboldalán. Az adásvételi szerződés a megrendelés elküldésével
    jön létre a vevő - fogyasztó számára;az eladónak azonnal vissza kell igazolnia a megrendelés átvételét.Az eladó nem felelős az adatátvitelben előforduló hibákért.
    Vevő - a fogyasztó nem jogosult az eladó ajánlatának feltételeit megváltoztatni a megrendelésben, bár ezek jelentéktelen változások lennének.
    Ha a vevő nem fogyasztó, akkor a szerződés megkötésére vonatkozó javaslat a vevő által küldött megrendelés;Ebben az esetben az adásvételi szerződés csak az eladó 
    beleegyezésének (elfogadásának) kézbesítésével kerül megkötésre a vevő számára az ő javaslatával.

2.5.Mielőtt elküldené a megrendelést az eladónak, a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja azokat az adatokat, amelyeket a vevő a megrendelésben megadott;
    ebben a szakaszban a vevőnek helyet biztosítanak az adatok bevitelében felmerülő hibák észlelésére és kijavítására a megrendelés leadása előtt.
    A megrendelésben megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti. A megrendelés kézhezvétele után az eladó e-mailben azonnal megerősíti a vételt a vevő megrendelésében
    megadott e-mail címére (a továbbiakban: "vevő e-mail címe").

2.6.Az eladó fenntartja a jogot, hogy a készlet kimerülése vagy az eladó teljesítményének elvesztése esetén ne szállítsa le a megrendelt árut. 
    Az eladó erről indokolatlan késedelem nélkül értesíti a vevőt.

2.7.A vevő az adásvételi szerződés megkötésekor vállalja a távközlési eszközök távoli használatát. A vevőnek a telekommunikációs berendezések
    használatával kapcsolatos adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült költségei (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevőt
    terhelik, és nem különböznek az alapdíjtól.

2.8.A megrendelés elküldésével a vevő megerősíti, hogy minden kötelező információt és értesítést megkapott, amelyet az eladó a weboldalán és ezekben a feltételekben 1811.
    és azt követő §-okban közölt. 1820. § a Ptk.

    3.Az áruk ára és a fizetési feltételek

3.1.Az áru ára és az áruk adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségek a vevő az alábbiak szerint fizethet az eladónak (a vevő választása szerint):
   
.   készpénzben személyes átvételkor az eladó címen: Jan Jetmar s.r.o. T.G. Masaryka 621, 56501 Choceň,cégjegyzékszám:08925666, adoszám: CZ08925666, miután 
    az eladótól visszaigazolták (e-mailben), hogy az áruk készen állnak a felvételre

.   utánvéttel - a vevő az áru átvétele után fizet az árukért a postafutárnak / futárnak

.   banki átutalás - a vevő a vételárat az eladó számlájára fizeti be, amelyet az eladó a megrendelés kézhezvétele után,
    legkésőbb 3 napon belül értesít (beleértve a változó fizetési szimbólumot is). Ezzel a fizetési móddal az áruk vételárát 
    a feladás előtt fizetik ki; az árut fizetésig nem küldjük el. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó
    kötelezettsége a vonatkozó összegnek az eladó számláján történő jóváírásakor teljesül.

3.2.A vételárral együtt a vevő köteles megfizetni az eladónak az áruk szállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben.
    Eltérő rendelkezés hiányában a vételár az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is jelenti.

3.3.Az eladó által a vevő számára biztosított árengedmények nem vonhatók össze egymással.

3.4.Ha ez üzleti kapcsolatokban szokásos, vagy ha ezt az általánosan kötelező jogi előírások előírják,
    az eladó adóügyi dokumentumot - számlát - állít ki a vevő számára az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről.Az eladó áfafizető.
    Az adózási bizonylatot - a számlát az eladó az áru árának megfizetése után állítja ki a vevőnek, és elektronikus formában elküldi a vevő e-mail címére.

3.5.Az értékesítés nyilvántartásáról szóló törvény szerint készpénzzel történő fizetéskor (személyes átvétel) az eladó köteles nyugtát adni a vevőnek.
    Ugyanakkor köteles a beérkezett bevételeket online módon nyilvántartani az adóhatóságnál; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.
    Az eladó a választott fizetési módtól és a szállítási módtól függően az eladások nyilvántartásáról szóló törvény szerint állít ki nyugtákat.

    4.Szállítás, áruszállítás és a szállítás ára

4.1.Ha a szállítási módról a vevő külön kérése alapján állapodnak meg, a vevő viseli az e szállítási móddal járó kockázatot és minden további költséget.

4.2.Ha az adásvételi szerződés alapján az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, 
    akkor a vevő köteles az árut átadáskor átvenni. Az eladó az árukat teljes egészében, az egyes árukra kiszállítási határidőn belül, 
    legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül szállítja le. Ha azt mondják, hogy az áru "raktáron van", az eladó legkésőbb 2 munkanapon belül
    elküldi az árut.

4.3.Abban az esetben, ha a vevőnek az árut többször vagy más módon kell kiszállítania, a megrendelésben meghatározottak szerint, a vevő köteles megfizetni 
    az áru ismételt kézbesítésével kapcsolatos költségeket, vagy egyéb kézbesítési módokkal kapcsolatos költségeket.Ha a vevő kötelezettségének megszegésével 
    nem veszi át az árut a megbeszélt határidőn belül, akkor köteles az eladónak késedelem minden napjára 138 HUF, de legfeljebb 4138 HUF összeget fizetni.
    Az eladónak jogában áll az árut megfelelő módon értékesíteni, miután e-mailben bizonyíthatóan értesítette a vevőt és új elfogadható időtartamot adott neki.
    A raktározás és az áru hiábavaló szállításának költségei a vevő részéről az együttműködés hiánya miatt a szükséges összegben, az eladó jogosult a vevővel szemben 
    az eladásokból származó bevételből beszámítani.

4.4.Az áru átvételét követően a szállítótól a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén 
    haladéktalanul értesíti a szállítót.A szállítmányba való illetéktelen belépést jelző csomagolás megsértése esetén a vevőnek 
    nem kell a szállítmányt átvennie a szállítmánytól. A szállítólevél aláírásával a vevő megerősíti, hogy az áruszállítmány megfelelt 
    minden feltételnek és követelménynek, és a szállítmány csomagjának megsértésével kapcsolatos esetleges későbbi panaszokat nem lehet figyelembe venni.

4.5.A megrendelt áruk Magyarország területén a következő módon szállíthatók; míg a vevő jogosult a kézbesítés módjának megválasztására

.   a vevő megrendelésében meghatározott kézbesítési címre utánvéttel - az árut a fuvarozó utánvéttel szállítja,lásd az árlistát: www.mintauj.hu/content/1-szállítás

.   a vevő megrendelésében meghatározott kézbesítési címre utánvéttel - az árut ugyanolyan feltételekkel szállítjuk, mint az utánvéttel történő szállítást, 
    feltéve, hogy az eladó és a vevő egyedi fizetési módban állapodott meg, lásd az árlistát: www.mintauj.hu/content/1-szállítás

.   személyes átvétel az eladó székhelyén - a vevő átveszi az árut az eladó székhelyén; ez a szolgáltatás ingyenes.Ebben az esetben az Eladó 
    felkéri a Vevőt telefonon vagy e-mailben megrendelés adatai szerint hogy vegye át az árut, legkésőbb egy munkanapon belül a jelen feltételek 4.6. 
    pontjában meghatározott áruszállítási feltételek teljesítését követően.

4.6.Az áruszállítás feltétele
.   a megrendelt áruk rendelkezésre álló készletei a megrendelt mennyiségben az elektronikus megrendelésen;
.   vagy a megbeszélt fizetési mód átutalása az eladó számlájára (előre történő fizetéskor az úgynevezett proforma számla)

4.7.Ha az árut a 4.5. Pont a) vagy b) bekezdésével összhangban szállítják a jelen feltételek közül az árut abban a pillanatban adják át (szállítják) a vevőnek
   (fogyasztónak), amikor a fuvarozó átadja neki.Ez nem érvényes, ha a fuvarozót a vevő jelölte ki anélkül, hogy az eladó felajánlotta volna neki; ezekben az esetekben
    az árut úgy szállítják a vevőhöz, hogy azokat átadják az első fuvarozónak a vevő számára, és lehetővé teszik a vevő számára, hogy érvényesítse a szállítási 
    szerződés szerinti jogait a fuvarozóval szemben (a Polgári Törvénykönyv 2090. cikkének (2) bekezdése).

   5.A vevő - fogyasztó utasítása a szerződéstől való elállás jogáról

5.1.Ha ez nem a jelen szerződési feltételek 5.7. Pontjában meghatározott eset, vagy más olyan eset, amikor a szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek, a fogyasztónak
    a Polgári Törvénykönyv 1829. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően joga van hogy eláll a szerződéstől.
5.2.A szerződéstől való elállás joga 14 napon belül indoklás nélkül a vevőt - fogyasztót illeti meg. Adásvételi szerződés megkötése esetén a 14 napos periódus 
    azt a napot követi, hogy a fogyasztó vagy a fogyasztó által kijelölt harmadik fél (a fuvarozó kivételével) átveszi az árut.Többféle árutípust vagy 
    több rész szállítását magában foglaló szerződés esetén a 14 napos időszak attól a naptól kezdődik, amikor a fogyasztó vagy a fogyasztó által kijelölt harmadik 
    fél (a fuvarozó kivételével) az utolsó szállítás kézbesítése.Meghatározott időtartamra szóló rendszeres áruszállításra vonatkozó szerződés esetén a 14 napos időszak
    attól a naptól kezdődik, amikor a fogyasztó vagy az általa kijelölt harmadik fél (a fuvarozó kivételével) átveszi az áru első kézbesítését.

5.3.Az elállási jog gyakorlása során a vevő-fogyasztónak egyoldalú jogi tárgyalás formájában (például a postai szolgáltatón keresztül, faxon vagy e-mailben a [•] címre 
    küldött levélben tájékoztatnia kell az eladót elállásáról.A vevő-fogyasztó ezen a weboldalon található elállási űrlapot is felhasználhatja; a fogyasztó számára 
    azonban nem kötelező a szokásos elállási űrlap használata.

5.4.A megkötött adásvételi szerződés elállási határidejének betartása érdekében elegendő, ha a szerződéstől való elállást az érintett 
    időszak lejárta előtt megküldik az eladónak.

5.5.Az adásvételi szerződésből való elállás következményei:

5.5.1.Ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül megtéríti, hogy az eladót értesítették a fogyasztó elállásáról, 
    az eladó által a fogyasztótól kapott összes fizetést, beleértve a szállítási költségeket is kivéve a fogyasztó által választott kézbesítési módszer eredményeként felmerülő többletköltségeket,
    amelyek eltérnek az eladó által kínált legolcsóbb szokásos kézbesítési módtól.A visszatérítéshez az eladó ugyanazt a fizetési módot használja, amelyet a fogyasztó az eredeti ügylet során használt, 
    hacsak a fogyasztó kifejezetten másként nem rendelkezik.Az eladó csak a visszaszolgáltatott áru átvételét követően téríti vissza a fogyasztónak a fizetést, vagy miután a fogyasztó bizonyítja, hogy az árut 
    visszaküldte az eladó kijelölt címére, amelyik előbb bekövetkezik.

5.5.2.A fogyasztó indokolatlan késedelem nélkül vagy legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül köteles az eladót visszaküldeni a címre, vagy átadni a címen az eladónak az adásvételi 
      szerződés alapján kapott árut.A határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árukat 14 nap lejárta előtt küldték el. Az árut megfelelő csomagolásban kell csomagolni, tisztának, sérülésmentesnek és teljesnek kell lennie.

5.5.3.Az áruk visszaküldésével kapcsolatos közvetlen költségeket a fogyasztó viseli. Az eladó figyelmezteti a fogyasztót, hogy ha az árut jellegüknél fogva nem lehet postai úton visszaküldeni, 
      akkor a fogyasztó viseli az áru visszaküldésével járó közvetlen költségeket [•] forintban.

5.5.4.A fogyasztó felelős az áru értékének csökkentéséért, ha az árut más módon kezeli, mint amilyen az áruk jellegének és jellemzőinek, beleértve azok funkcionalitásának 
      megállapításához szükséges.Ha a visszaküldött árut a fogyasztó kötelezettségeinek megszegése károsítja, az eladó jogosult a fogyasztótól az áruk csökkentett értékéért kártérítést 
      követelni, és azt a visszaszolgáltatott összeggel beszámítani.

5.6.Ha az áruval együtt ajándékot nyújtanak a fogyasztónak, az eladó és a fogyasztó között az ajándékozási szerződést azzal a feltétellel kötik, hogy ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, akkor az ilyen ajándékra vonatkozó ajándékozási szerződés
    elveszíti hatályát, és a fogyasztó köteles visszajuttatni az ajándékot.

5.7.A vevő-fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Ptk. 1837. §-ának rendelkezései szerint fogyasztóként nem mondhat le a szerződéstől:

a) a szolgáltatásnyújtásról, ha azt a lejárta előtt előzetes kifejezett beleegyezésével teljesítették, nem jogosult a szerződéstől elállni

b) olyan termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amelynek ára a pénzügyi piaci eltérésektől függ, a vállalkozó akaratától függetlenül, és ami előfordulhat

c) a harminc nap elteltével leszállítható alkoholos italok értékesítéséről, amelynek ára a pénzügyi piactól függ a vállalkozó akarattól független eltérések

d) a fogyasztó vagy személye kívánságainak megfelelően átalakított áruk értékesítéséről

e) romlandó áruk, valamint olyan áruk szállításáról, amelyeket a szállítás után visszavonhatatlanul összekevertek más árukkal

f) javítás vagy karbantartás a fogyasztó kérésére kijelölt helyen; ez azonban nem vonatkozik a kérteken kívüli utólagos javításokra vagy a kértektől eltérő pótalkatrészek szállítására

g) az áruk zárt csomagolásban történő kiszállításáról, amelyet a fogyasztó eltávolított a csomagolásból, és higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni

h) egy hang- vagy videofelvétel vagy egy számítógépes program kézbesítéséről, ha az elrontotta eredeti csomagolásukat

i) újságok, folyóiratok vagy folyóiratok ellátásáról

j) szállásról, szállításról, étkezésről vagy a szabadidő felhasználásáról, ha a vállalkozó ezeket a szolgáltatásokat a megadott határidőn belül nyújtja

k) nyilvános árverés alapján kötött, a nyilvános árveréseket szabályozó törvény alapján

l) a digitális tartalom kézbesítéséről, ha azt nem kézzelfogható adathordozón, hanem a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával kézbesítették az elállási idő
   lejárta előtt, és a vállalkozó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy ilyen esetben nincs joga elállni a szerződéstől.      

   6.Felelősség a hibákért, garancia

6.1.A szerződő felek jogait és kötelezettségeit a helytelen teljesítésből eredő jogok tekintetében a vonatkozó általánosan kötelező
   érvényű előírások szabályozzák (különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv 1914–1925., 2099–2177. És 2161–2144. 

6.2.Az eladó felelős a vevő felé, hogy az áruk átvételkor hibátlanok. Az eladó különösen felelős a vevő felé, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

6.2.1.az áruk rendelkeznek a felek által elfogadott jellemzőkkel, megállapodás hiányában megegyeznek az eladó vagy a gyártó által leírt jellemzőkkel, vagy amelyekre a vevő az áruk és az általuk
      végrehajtott reklámok jellege miatt számított

6.2.2.az áruk alkalmasak az eladó által a használatukra kijelölt célra, vagy amelyhez általában hasonló típusú árukat használnak

6.2.3.az áruk minőségükben vagy kivitelükben megfelelnek az elfogadott mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a formatervezést az elfogadott minta 
      vagy modell szerint határozták meg

6.2.4.az áruk megfelelő mennyiségben, méretben vagy tömegben vannak

6.2.5.az áruk megfelelnek a jogi előírások követelményeinek.

6.2.6.az áruk más értékesítési régiókból származhatnak, másodlagos jellemzőik kissé eltérhetnek pl. fényképezőgép hangja, ha mobiltelefonnal készít képet. 
      A termék általános funkcionalitása az értékesítési régióban garantált.

6.3.Az Általános Szerződési Feltételek 6.2. Pontjában foglalt rendelkezések nem vonatkoznak azokra az árukra, amelyeket alacsonyabb áron adnak el, azoknak 
    az áruknak a hibája miatt, amelyekért alacsonyabb árat állapodtak meg. az áruk szokásos használata által okozott kopásért, használt áruk esetében olyan 
    hiba miatt, amely megfelel az áru használatának vagy elhasználódásának mértékének, amikor az árut a vevő átvette, vagy ha ez következik az áruk jellege.
    Az áruk kicserélésének joga helyett a vevő ésszerű kedvezményben részesül ezekben az esetekben.

6.4.Ha a hiba az átvételétől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, az árut az átvételkor hibásnak kell tekinteni, hacsak másképpen nem lehet bizonyítani.
    A vevő jogosult a hibákért való felelősség jogát legkésőbb az áru átvételétől számított 2 éven belül gyakorolni.

6.5.A helytelen teljesítésből eredő jogokat a vevő gyakorolja az eladóval annak működésének címén, ahol a panasz elfogadása lehetséges az eladott áruk körével
    kapcsolatban, vagy a székhelyén vagy a telephelyén. Panaszok akkor fordulnak elő, amikor a vevő értesíti az eladót a hibáról (személyesen, írásban, e-mailben stb.).

6.6.A vevő köteles a hiba felfedezésétől indokolatlan késedelem nélkül panaszt benyújtani az eladónál vagy a kijelölt személynél. Ha ezt írásban vagy
    elektronikus úton teszi, meg kell adnia elérhetőségét, a hiba leírását és a panasz kezelésének módjára vonatkozó kérelmet.

6.7.Ha a hibás teljesítés lényeges szerződésszegést jelent, a vevő jogosult az alábbi lehetőségek egyikét használni:

 a)a hiba ingyenes javítással történő kijavításának joga, vagy

 b)a hiba kiküszöbölése egy új termék hibátlan kézbesítésével vagy egy hiányzó cikk leszállításával, kivéve, ha ez a hiba jellege miatt aránytalan, 
   ha a hiba csak a termék egy részére vonatkozik, a vevő kérheti az árucikk cseréjét. ez a rész; vagy

 c)ésszerű kedvezmény a vételárból,vagy

 d)a vételár visszatérítése a vevő visszalépése alapján.

 A vevő a hiba bejelentésével egyidejűleg vagy indokolatlan késedelem nélkül értesíti az eladót a követelés megválasztásáról. Az eladó beleegyezése nélkül hozott 
 választás csak akkor változtatható meg, ha a vevő helyrehozhatatlannak bizonyuló hiba kijavítását kérte.Ha az eladó ésszerű időn belül nem szünteti meg a hibákat, 
 vagy értesíti a vevőt, hogy nem szünteti meg a hibákat, a vevő a hiba elhárítása helyett ésszerű kedvezményt kérhet a vételárból, vagy elállhat a szerződéstől.
 Ha a vevő időben nem él a lényeges szerződésszegéshez való jogával, akkor ugyanolyan jogai vannak, mint a kisebb szerződésszegésnek.

6.8.Hibás esetben, amely kisebb szerződésszegést jelent, a vevő jogosult a hiba elhárítására vagy a vételár ésszerű kedvezményére (lásd még a Polgári
    Törvénykönyv 2107. és azt követő pontjait).

6.9.Panasz esetén a vevő köteles az áruvásárlást a vásárlást igazoló dokumentum vagy egyéb megfelelő eszköz benyújtásával igazolni. A panasz elintézésének
    határideje a vevő panaszának benyújtását követő naptól kezdődik.

6.10.Az eladó köteles haladéktalanul, legkésőbb 3 munkanapon belül dönteni a panaszról, vagy arról, hogy a döntéshez szakmai értékelés szükséges. A szakértő értékelésének 
     szükségességéről ebben az időszakban tájékoztatást nyújtanak a vevőnek.A panaszokat, ideértve a hibák elhárítását, az eladó legkésőbb az alkalmazásától számított 30 napon belül elbírálja,
     kivéve, ha a felek írásban megállapodnak hosszabb időtartamról. Ezen időszak után a vevőnek ugyanazok a jogai vannak, mintha lényeges szerződésszegést jelentene.

6.11.Ha az eladó indokolatlanul megtagadja a hiba elhárítását, a vevő ésszerű kedvezményt kérhet az árból, vagy elállhat a szerződéstől.

6.12.Az eladó e-mailben vagy SMS-ben tájékoztatja a vevőt a panasz kezeléséről kérése alapján.

6.13.Indokolt panasz esetén a vevő jogosult a szükséges költségek megtérítésére.

6.14.Minőségi garancia az Art. A Polgári Törvénykönyv 2113. és azt követő cikkei az eladó által biztosítottak, amennyiben a szerződésben
     megállapodtak, és / vagy ha az eladó nyilatkozatából következik, és / vagy a jótállási idő / eltarthatósági idő szerepel az áruk csomagolásán 
     vagy az árú reklámban.

6.15.Az eladó nem felelős a normál kopás vagy a használati utasítás be nem tartása által okozott hibákért. 

     7.A szerződő felek egyéb jogai és kötelezettségei

7.1.A vevő az áruk teljes vételárának megfizetésével szerzi meg az áruk tulajdonjogát.

7.2.A vevő tudomásul veszi, hogy az áruház webes felületét alkotó szoftverek és egyéb alkatrészek (beleértve a kínált áruk fényképeit)
    szerzői jogi védelem alatt állnak.A Vevő vállalja, hogy nem végez semmilyen tevékenységet, amely lehetővé teheti őt vagy harmadik feleket, hogy beavatkozhassanak vagy használhassák 
    az áruház webes felületét alkotó szoftvert vagy más összetevőket.

7.3.A Vevő nem jogosult mechanizmusok, szoftverek vagy egyéb eljárások használatára az áruház webes felületének használata során, ami negatív hatással 
    lehet az üzlet webes felületének működésére.Az áruház webes felülete csak olyan mértékben használható, amely nem sérti az eladó többi vásárlójának jogait, 
    és amely összhangban van a céljával.

7.4.Az eladót a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint a vevővel szemben semmilyen magatartási kódex nem köti(§1826 pont.e).

7.5.A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem felelős azokért a hibákért, amelyeket harmadik félnek a weboldalon történő beavatkozása, vagy a weboldal rendeltetésellenes
    használatából ered. 

    8.Adatvédelem

8.1.Az eladó a vevő személyes adatait a megkötött adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából dolgozza fel.

8.2.Az eladó kijelenti, hogy a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
   (a továbbiakban: a GDPR-rendelet) összhangban intézkedéseket hozott a személyes adatok védelme érdekében, és kezelje a biztonsági kockázatokat,
    hogy ne veszélyeztesse a személyes adatokat, biztosítja az érintett személyes adatok (azaz a vevő) jogainak gyakorlását a GDPR-rendeletnek és más
    általánosan kötelező jogi előírásoknak megfelelően.A személyes adatok védelmével kapcsolatos felügyeletet a Személyes Adatvédelmi Hivatal végzi (www.naih.hu)

8.3.Az eladó által a személyes adatok feldolgozásának céljáról, terjedelméről, módjáról és idejéről részletesebb információkat a Személyes adatok 
    feldolgozására vonatkozó információk (a továbbiakban: "Információk") tartalmaznak, amelyek a vevő rendelkezésére állnak, amikor személyes adatokat adnak meg 
    az eladó weboldalán.A Vevő vállalja, hogy megismerkedet ezen Információk tartalmával.

    9.Szállítás

9.1.Eltérő megállapodás hiányában az adásvételi szerződéssel kapcsolatos minden levelezést írásban, e-mailben, személyesen vagy ajánlott levélben 
    kell eljuttatni a másik félhez a postai szolgáltatón keresztül (a feladó választása szerint). A vevőnek a megrendelésben megadott e-mail címre szállítjuk.

9.2.Az üzenet kézbesítve:

. elektronikus levélben történő kézbesítés esetén annak beérkezésének idején a bejövő levelező szerverre; az e-mailben küldött üzenetek integritását
  tanúsítvánnyal lehet biztosítva

. személyesen vagy postai szolgáltató útján történő kézbesítés esetén; a küldemény kézbesítésével a címzettnek

. személyesen vagy postai szolgáltató útján történő kézbesítés esetén a küldemény átvételének megtagadásával, ha a címzett megtagadja 
 (vagy a nevében a cikk átvételére jogosult személy) a küldemény átvételét

. postai szolgáltatón keresztül történő kézbesítés esetén a letétbe helyezéstől és a címzett részére a letétbe helyezett küldemény átvételére vonatkozó felhívás
  benyújtásától számított 10 nap elteltével, ha a küldeményt a postai szolgáltatónál helyezik el, akkor is, ha a címzett  nem tud a betétről.

  10. Záró rendelkezések

10.1.Ha a weboldal használatához kapcsolódó kapcsolat vagy az adásvételi szerződés által létrehozott jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, 
     akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a magyar jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező jogszabályok szerinti jogait.

10.2.Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árukat értékesíteni, és az eladó tevékenységéhez semmilyen más engedély nem vonatkozik.
     A kereskedelem ellenőrzését hatásköre keretein belül az illetékes kereskedelmi engedélyező hatóság végzi: Az eladó, mint a belső piacon lévő termékek és
     áruk eladójának / beszállítójának felügyelete, valamint a 634/1992 a fogyasztóvédelemről szóló módosítást a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság, 
     mint a Cseh Köztársaság Ipari és Kereskedelmi Minisztériumának alárendelt államigazgatási szerv végzi. További információ a www.coi.cz oldalon.

10.3.Az eladó és a vevő között felmerülő vitákat az illetékes általános bíróság rendezi a polgári perrendtartásról szóló törvénynek megfelelően. Az eladó 
    elsőbbséget élvez a vevővel folytatott viták peren kívüli rendezésének. Az eladó tájékoztatja a vevőt - fogyasztót, hogy az adásvételi szerződésekből
    eredő fogyasztói viták esetén a peren kívüli vitarendezésre vagy a vevők panaszainak kezelésére a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság (ID 20 20 869) tartozik,
    székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2., létrehozva. 64/1986. sz. törvény a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság internetes címe: http://adr.coi.cz/cs,
    amelyhez a vevő felveheti a kapcsolatot a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság honlapján található e-iktató irodán keresztül.További információ a peren kívüli
    vitarendezésről a http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ címen érhető el. Az eladó és a vevő közötti 
    vitákat külön ODR platformon keresztül is online lehet megoldani - lásd: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.4.Ha az Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelenné vagy hatástalanná válik, az érvénytelen rendelkezést egy olyan rendelkezéssel kell 
     felváltani, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a 
     többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy az üzleti feltételek módosítása írásos formát igényel.  

10.5.A jelen feltételekben nem meghatározott egyéb kérdésekre különösen az 1. sz. nem. 89/2012 Coll. Törvény a módosított Ptk. 634/1992 Coll. a fogyasztóvédelemről,
     módosítva.

10.6.Az eladó elérhetőségei: szállítási cím Jan Jetmar s.r.o., T.G. Masaryka 621, 56501 Choceň, e-mail cím info@dargo.cz

10.7.Ezek a feltételek 2018.5.25-én lépnek hatályba.

A szerződéstől való elállás mintája:

- Címzett (itt a vállalkozó beírja a vállalkozó nevét és vezetéknevét / cégnevét, székhelyének címét, esetleg faxszámát és e-mail címét)

- Kijelentem, hogy elállok az ezen áruk vásárlásáról szóló szerződésről (*) / e szolgáltatások nyújtásáról (*)

- A megrendelés dátuma (*) / átvétel napja (*)

- A fogyasztó (k) neve és vezetékneve

- A fogyasztó (k) címe

- A fogyasztó (k) aláírása (csak akkor, ha ezt az űrlapot papír formában nyújtják be)

- Dátum

  (*)Törölje azt, ami nem vonatkozik önre , vagy egészítse ki az információt.