Az áruk értékesítésének feltételei

A Jan Jetmar s.r.o. kereskedelmi társaság üzleti feltételei székhellyel T.G.Masaryka 980, 56501 Choceň, Cseh Köztársaság, cégazonosító: 08925666, adószám: CZ08925666, , a www.mintauj.hu internetcímen található online áruházon keresztül történő áruk értékesítéséhez

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A Jan Jetmar s.r.o. kereskedelmi társaság (üzleti cég) jelen áruértékesítési feltételei (a továbbiakban: „feltételek”). székhelye: T.G.Masaryka 980, 56501 Choceň, , Cseh Köztársaság, azonosító: 08925666, adószám: CZ08925666, (a továbbiakban: eladó) a 89/2012. sz. törvény 1751. § (1) bekezdésében foglaltak szerint szabályozza között létrejött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: adásvételi szerződés) a szerződő felek kölcsönös jogai és kötelezettségei a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján. az eladó és a vevő (a továbbiakban: "vevő") az eladó webáruházán keresztül. Az online áruház a www.mintauj.hu internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: "honlap"), a weboldal felületén (a továbbiakban: áruház webes felülete) keresztül működik.

1.2. Az eladó a Ptk. 420. § szerinti vállalkozó.

1.3. A vevő fogyasztó vagy vállalkozó (jogi vagy természetes személy). A Polgári Törvénykönyv 419. §-a szerint fogyasztó az, aki vállalkozási tevékenysége, illetve hivatása önálló gyakorlása körén kívül vállalkozóval szerződést köt, vagy vele más módon kereskedik. Vállalkozó az a személy, aki önállóan, saját számlájára és felelősségére kereskedelmi vagy hasonló módon jövedelemszerző tevékenységet folytat azzal a szándékkal, hogy ezt a nyereség elérése érdekében következetesen végezze. A jelen feltételekből eredő jogok és kötelezettségek a vásárlót (fogyasztót és vállalkozót egyaránt) illetik meg, kivéve, ha jelen feltételekben szerepel, vagy a jogszabályból nem következik, hogy bizonyos jogok csak a vevőt - fogyasztót illetik meg (lásd pl. 5. ezen üzleti feltételek közül).

1.4. A Vevőnek lehetősége van a jelen feltételeket a megrendelés elküldése előtt megismerni és azokról előzetesen értesíteni. Megrendelésének elküldésével a vásárló megerősíti, hogy megismerte a jelen feltételeket, és egyetért azok tartalmával.

1.5 Az adásvételi szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezések megtárgyalhatók. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a feltételek szövegével szemben.

1.6. A feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és a feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződés csak cseh nyelven köthető.

1.7. Jelen feltételek a szerződés megkötésének napján az eladó weboldalán szereplő módon érvényesek.

2. Adásvételi szerződés

2.1. Az áru webes felületen található bemutatása tartalmazza annak megjelölését, valamint az áru főbb jellemzőinek leírását. Az áruház webes felülete árucikkekkel kapcsolatos információkat tartalmaz, beleértve az egyes áruk árait is. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok megjelennek az áruház webes felületén.

2.2. Az áruház webes felülete az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén feltüntetett, az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó tájékoztatás csak abban az esetben érvényes, ha az árut Csehország területére szállítják. Abban az esetben, ha az árut a vevő kérésének megfelelően a Cseh Köztársaság területén kívülre küldik, az eladó és a vevő közötti kifejezett megállapodásra van szükség ezekről a költségekről; e megállapodás nélkül az adásvételi szerződés nem jön létre.

2.3. Az árura vonatkozó információk és az eladó által megadott ár kötelező érvényűek, kivéve a nyilvánvaló hibát, például ha az áru feltüntetett ára egyértelműen hibás és hibás, és jelentősen eltér a hasonló áru árától. Az eladó erről a tényről haladéktalanul tájékoztatja a vásárlót.

2.4. Az egyedi adásvételi szerződések a vevőnek az áruház webes felületén leadott elektronikus megrendelései alapján jönnek létre. Ha a vevő fogyasztó, akkor a szerződéskötési javaslat - az ajánlat a megajánlott áru elhelyezése az eladó honlapján. Az adásvételi szerződés a vevő - fogyasztó általi megrendelés elküldésével jön létre; az eladó köteles haladéktalanul visszaigazolni a megrendelés kézhezvételét. Az adattovábbítás során felmerülő hibákért az eladó felelősséget nem vállal. A vevő – fogyasztó nem jogosult az eladó ajánlatának feltételeit a megrendelésben megváltoztatni, még akkor sem, ha azok csekélyek. Ha a vevő nem fogyasztó, akkor a szerződéskötési javaslat a vevő által küldött megrendelés; ebben az esetben az adásvételi szerződés csak azt követően jön létre, hogy az eladó beleegyezését (elfogadását) átadta a vevőnek az ajánlatával.

2.5 A megrendelés eladónak történő elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a vevő által a megrendelésben megadott adatokat; ebben a fázisban a vásárló teret kap az adatbevitel során fellépő hibák azonosítására és kijavítására a rendelés leadása előtt. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja ezt az átvételt a vevőnek e-mailben, a vevő megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: „vevő e-mail címe”).

2.6 Az eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelt árut a készletek kimerülése vagy az eladó teljesítőképességének elvesztése esetén ne szállítsa ki. Az eladó erről a tényről haladéktalanul értesíti a vevőt.

2.7.A vevő vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor távoli kommunikációs eszközt használ. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a távközlő eszközök távhasználata során a vevőnél felmerülő költségeket (internetkapcsolat költsége, telefonhívások költsége) a vevő maga fedezi, és ezek a költségek nem térnek el az alapköltségektől. mérték.

2.8. A vevő a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy az eladó a Ptk. 1811. §-ának és 1820. §-ának megfelelően minden kötelező tájékoztatást és értesítést a honlapján és a jelen szerződési feltételekben megadott számára.

 

3. Áru ára és fizetési feltételek

3.1. Az áru árát és az áru adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a vevő az alábbi módon fizetheti meg az eladónak (a vevő választása szerint):

• készpénzben személyes átvételkor az eladó telephelyén a Jan Jetmar s.r.o. T.G.Masaryka 621, 56501 Choceň, Cseh Köztársaság, IČ: 08925666 , adószám: CZ08925666, , miután az eladó (e-mailben) visszaigazolta, hogy az áru készen áll az átvételre

• utánvéttel – az áru ellenértékét a vásárló az áru átvételekor fizeti ki a postásnak/futárnak

• banki átutalás – a vevő befizeti a vételárat az eladó számlájára, amelyről az eladó a megrendelés kézhezvételét követően, legkésőbb 3 napon belül tájékoztatja (beleértve a változó fizetési jelet is). Ezzel a fizetési móddal az áru vételárát az áru feladása előtt kifizetjük; az árut a fizetésig nem szállítjuk ki. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az eladó számláján.

3.2. A vevő a vételáron felül köteles megfizetni az eladónak az áru szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru szállításával kapcsolatos költségeket is.

3.3. Az áruk árából az eladó által a vevőnek adott kedvezmények egymással nem vonhatók össze.

3.4 Az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről a vevő részére, ha az üzleti életben bevett, vagy általánosan kötelező jogszabály előírja, adóbizonylatot - számlát - állít ki. Az eladó az általános forgalmi adó fizetője. Adóbizonylat – az eladó a számlát az áru árának megfizetése után állítja ki a vásárlónak, és elektronikus formában elküldi a vevő e-mail címére.

3.5. Az Eladó fenntartja a jogot a rendelés törlésére, amennyiben az árban egyértelmű és súlyos hiba lép fel, ha a termék ára jelentősen eltér a termék normál árszintjétől.

4. Áruszállítás, szállítás, szállítási ár

4.1. Abban az esetben, ha a fuvarozási módot a vevő külön kérése alapján kötik meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden többletköltséget.

4.2. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, úgy a vevő köteles az árut átvételkor átvenni. Ha az áru „raktáron” van feltüntetve, az eladó a lehető leghamarabb, általában 2 munkanapon belül elküldi az árut. Ha az áru nincs raktáron, vagy a vevő egyedi megrendelése alapján készült áruról van szó, akkor az eladó értesíti a vevőt az áru átvételének időpontjáról, és ezt a dátumot a vevő egyezteti. Az eladó nem köteles az árut a megadott/megállapodott szállítási határidőn belül elküldeni, ha a szállítási feltételek nem teljesülnek (lásd különösen jelen szerződési feltételek 6. pontját).

4.3. Ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon szükséges leszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával járó költségeket, ill. más szállítási módhoz kapcsolódó költségek.

 

Ha a vevő kötelezettségének megszegése miatt a megbeszélt határidőn belül nem veszi át az árut, köteles minden késedelmes napért 160 HUF, de legfeljebb 5000 HUF tárolási díjat fizetni az eladónak. Az eladó jogosult az árut megfelelő módon értékesíteni, miután a vásárlót igazolhatóan e-mailben értesítette, és új, ésszerű átvételi határidőt biztosított számára. Az eladó jogosult a vevő együttműködésének hiánya miatt a raktározás költségeit és az áru haszontalan kiszállításának költségeit a vevővel szemben a feltétlenül szükséges összegben beszámítani.

4.4. A vevő az áru fuvarozótól történő átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a szállítót. A küldeménybe való illetéktelen behatolást jelző csomagolás megsértése esetén a vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a szállítmányozótól. A szállítólevél aláírásával a Vevő megerősíti, hogy az áru szállítása minden feltételnek és követelménynek megfelelt, és a küldemény csomagjának sérülésére vonatkozó későbbi igényt nem tud figyelembe venni.

4.5. A megrendelt áru Magyarország területén az alábbi módokon szállítható ki; a vevő jogosult a szállítási mód kiválasztására:

• a vevő megrendelésében megadott szállítási címre utánvéttel - az árut a fuvarozó utánvéttel szállítja ki; a szolgáltatás ára 2085 HUF,

• a vevő megrendelésében megadott szállítási címre utánvét nélkül – az árut az utánvétes szállítással megegyező feltételekkel szállítjuk, amennyiben az eladó és a vevő egyedi fizetési módban állapodott meg; a szolgáltatás ára 1450 HUF,

• személyes átvétel az eladó székhelyén - a vevő átveszi az árut az eladó székhelyén; ez a szolgáltatás ingyenes. Ebben az esetben az eladó felhívja a vevőt az áru átvételére telefonon vagy e-mailben a megrendelésen szereplő adatok szerint, legkésőbb a jelen 4.6. pontban meghatározott áruszállítási feltételeket követő egy munkanapon belül. feltételek teljesültek.

4.6. Az áru szállításának feltétele:

• a megrendelt áruk szabad készlete a megrendelt mennyiségben az elektronikus rendelésen;

• esetleg a megállapodott fizetési mód az eladó számlájára történő megtétele (előleg fizetés esetén ún. pro forma számla).

4.7. Ha az áru a) vagy b) pont 4.5. pontjában foglaltak szerint az árut abban a pillanatban adják át (kiszállítják) a vevőnek (fogyasztónak), amikor a fuvarozó azt neki átadja. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a fuvarozó az eladó felajánlása nélkül jelölte ki a vevőt; ezekben az esetekben az árut úgy adják át a vevőnek, hogy azt az első fuvarozónak átadják a vevő részére történő szállításra, és lehetővé teszik, hogy a vevő a fuvarozási szerződésből eredő jogait gyakorolhassa a fuvarozóval szemben (Ptk. 2090. § (2) bekezdés). ).

4.8. Ha rajtunk kívülálló okból előre nem látható készletprobléma lép fel, az eladó fenntartja a jogot az eladás törlésére.

5. A vevő – fogyasztó tájékoztatása a szerződéstől való elállás jogáról

5.1. Ha ez nem így van, az V.13. pontja alapján, vagy egyéb olyan esetekben, amikor a szerződéstől nem lehet elállni, a vevő-fogyasztót a Ptk. 1829. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megilleti a szerződéstől való elállás joga.

 

5.2. A szerződéstől való elállás joga a vevőt - fogyasztót illeti meg indoklás nélkül 14 napon belül, míg (hacsak az alábbi V.3. pont másként nem rendelkezik) ez a határidő a szerződés megkötésétől számított tizennégy napon belül jár le.

5.3. Ha a kötelezettség tárgya áru vásárlása, a 14 napos határidő tizennégy nappal azután jár le, hogy a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt harmadik személy (a fuvarozón kívül) átveszi az árut, vagy:

 

• az utolsó áru, ha a fogyasztó egy megrendelésben több árut rendel, amelyeket külön szállítanak, ill.

• több tételből vagy részből álló áruszállítás utolsó tétele vagy része, ill

• az áru első szállítása, ha a szerződésben rögzített időszakra szóló rendszeres áruszállításról van szó.

5.4. A vevő - fogyasztó a szerződéstől való elállási jogának gyakorlása érdekében köteles az eladót az elállásáról bármely félreérthetetlen nyilatkozattal (például a postai szolgáltatón keresztül küldött levélben, faxon vagy e-mailben) tájékoztatni. az eladó címe). A vásárló-fogyasztó a szerződéstől való elálláshoz a jelen weboldalon található mintát is felhasználhatja; az elállási nyilatkozat-minta használata azonban nem kötelező a fogyasztó számára.

5.5. A megkötött adásvételi szerződéstől való elállási határidő betartása érdekében a vevőnek legkésőbb a 14. napon (azaz az elállási határidő utolsó napjáig) elállási szándéknyilatkozatát kell eljuttatnia az eladóhoz. Ha a vevő elállási jogát mintanyomtatványon keresztül gyakorolja (az eladó weboldalán kitöltve), az eladó indokolatlan késedelem nélkül szöveges formában visszaigazolja jelen elállási nyilatkozat elfogadását.

5.6. A fogyasztó köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül az árut az eladónak a címére visszaküldeni, vagy a vásárlás alapján átvett árut az eladónak átadni. szerződés. A határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árut 14 nap lejárta előtt feladták. Az árut megfelelő csomagolásba kell csomagolni, nem használt, sértetlen, használati nyomok nélkül, hiánytalanul (tartozékokkal, jótállási jegyekkel, használati utasítással stb.).

 

5.7. A szerződéstől való elálláskor az áru visszaküldésével járó közvetlen költségek a fogyasztót terhelik, akkor is, ha az árut jellegéből adódóan a szokásos postai úton nem lehet visszaküldeni. A költségek összege ilyen esetben a vevő által választott áru visszaküldési módjától függ (általában az áru szállítási költségének mértékében).

5.8. A fogyasztó szerződéstől való elállása esetén az eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, hogy az eladó megkapta a fogyasztó szerződéstől való elállási nyilatkozatát, visszaküldi neki az összes olyan fizetést, amelyet az eladó a a fogyasztó, beleértve az áru szállításának költségeit (csak a legolcsóbb áruszállítási módnak megfelelő összegben). A fizetések visszaküldéséhez az eladó ugyanazt a fizetési módot használja, amelyet a fogyasztó az eredeti tranzakció lebonyolításakor használt, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten másként rendelkezik. Az eladó csak a visszaküldött áru kézhezvétele után, vagy a fogyasztó bizonyítja, hogy az árut visszaküldte az eladó által megjelölt címre, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

5.9. A fogyasztó felelősséggel tartozik az áru értékének csökkenéséért, amely abból ered, hogy az árut olyan módon kezeli, mint amilyen az áru természetének és tulajdonságainak megismeréséhez szükséges, beleértve azok működését is. Ha a visszaküldött áru a fogyasztó kötelezettségeinek megszegése miatt megsérül, az eladó jogosult a fogyasztóval szemben az áru csökkentett értékének megtérítése iránti igényt érvényesíteni, és azt a visszaküldött összegbe beszámítani.

 

5.10. Ha az áruval együtt ajándékot adnak át a fogyasztónak, az eladó és a fogyasztó között az ajándékozási szerződés azzal a felmondással jön létre, hogy ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozásra vonatkozó ajándékozási szerződés hatályát veszti, a fogyasztó köteles az árut ajándékkal együtt visszaküldeni az eladónak.

5.11. A vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől abban az esetben is, ha az eladó késedelmesen szállítja az árut, a vevő kérésére az eladóhoz eljuttatott további ésszerű határidő haszontalan lejárta után. A vevő nem köteles póthatáridőt biztosítani az eladónak a teljesítésre, ha az eladó a teljesítést megtagadta, vagy nyilvánvaló, hogy a meghatározott időpontban a teljesítés szükséges (figyelembe véve a szerződéskötéskor fennálló körülményeket), vagy Vevő a szerződés megkötése előtt tájékoztatta az eladót, hogy az árut a megbeszélt időpontban át kell adni.

5.12. A szerződéstől való elállás joga (a szerződés megkötésétől számított 90 napon belül) a fogyasztót illeti meg abban az esetben is, ha jogait az eladó tisztességtelen üzleti magatartása érintette; A fogyasztó a szerződéstől való elállás helyett a tisztességtelen üzleti gyakorlat jellegének és súlyosságának megfelelő mértékű ésszerű árleszállítást kérhet. A fogyasztó e bekezdés szerint nem állhat el a szerződéstől, ha az eladó bizonyítja, hogy az a szerződés tárgyára, a tisztességtelen üzleti gyakorlat jellegére és súlyosságára tekintettel ésszerűtlen.

5.13. A vevő - fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Ptk. 1837. §-a szerint fogyasztóként nem állhat el a szerződéstől:

a) a szolgáltatások nyújtásáról, ha azokat teljes egészében nyújtották; ellenszolgáltatás fejében történő teljesítés esetén csak abban az esetben, ha az a fogyasztó előzetes, kifejezett hozzájárulásával kezdődött a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt, és a vállalkozó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy az elállási jog elévül. a teljesítéssel, b) olyan termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról, amelynek ára a vállalkozó akaratától függetlenül a pénzügyi piac eltéréseitől függ, és a szerződéstől való elállás időtartama alatt előfordulhat,

b) olyan szeszes ital szállítására, amelynek áráról a szerződéskötéskor megállapodtak, azzal, hogy a szállítás csak harminc nap elteltével történhet, és amelynek valós értéke a piaci ingadozásoktól függ, az akarattól független a vállalkozótól,

c) a fogyasztó igényei szerint gyártott vagy személyes szükségleteihez igazított áruk kiszállításakor,

d) romlandó vagy rövid szavatossági idejű áruk, valamint olyan áruk szállítása esetén, amelyek jellegüknél fogva a kiszállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredtek más áruval,

e) a fogyasztó kifejezett kérésére a fogyasztó által kijelölt helyen végzendő sürgős javításról vagy karbantartásról; ez azonban nem vonatkozik a kért javításokon kívüli egyéb szolgáltatások elvégzésére vagy a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges pótalkatrészeken kívüli áruk szállítására,

f) olyan zárt csomagolású áru kézbesítéséről, amelyet egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmas a fogyasztó megszegése után visszaküldeni,

g) hang- vagy képfelvétel, számítógépes program zárt csomagolásban történő kézbesítéséről, ha azt a fogyasztó megszegte,

h) újságok, folyóiratok, folyóiratok kézbesítéséről, az ezek kézbesítésére vonatkozó előfizetési szerződések kivételével,

i) szállásról, áruszállításról, szállítóeszköz kölcsönzéséről, étkeztetéséről vagy szabadidő igénybevételéről, ha azt a szerződés szerint meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban kell teljesíteni,

j) más jogszabály szerinti nyilvános árverés alapján kötött, amelyen a fogyasztó fizikailag is jelen lehet, vagy

k) a nem anyaghordozón kézbesített digitális tartalom a teljesítés megkezdését követően történő átadásáról; ellenszolgáltatás fejében történő teljesítés esetén, ha az a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt a fogyasztó előzetes, kifejezett hozzájárulásával kezdődött, a fogyasztót tájékoztatták, hogy ezzel a szerződéstől való elállási joga megszűnik, és a vállalkozó biztosította 1824a. § (1) és (2) bekezdése vagy 1828. § (3) és (4) bekezdése szerinti igazolással.

5.14. A vállalkozó szerződéstől való elállása

a) Ha a vevő vállalkozó, csak a Ptk.-ban meghatározott esetekben jogosult elállni a szerződéstől.

b) A vevő és az eladó közös megegyezésével a szerződés elállhat és az áru visszaküldhető, az eladó által elfogadott feltételek szerint.

6. Hibafelelősség, jótállás

6.1. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általánosan kötelező rendelkezések, így különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925, 2099-2117 és 2161-2174b §-ai, valamint a 634. sz. /1992 Coll. módosított fogyasztóvédelemről.

 

 6.2. Az eladó felelősséggel tartozik a vevő felé, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az eladó különösen felelős a vevő felé azért, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

a) megfelel a megállapodás szerinti leírásnak, a mennyiség típusának, valamint a minőségnek, a funkcionalitásnak, a kompatibilitásnak, az átjárhatóságnak és egyéb megállapodás szerinti jellemzőknek,

b) alkalmas arra a célra, amelyre a vevő igényli, és amelybe az eladó beleegyezett,

c) a megállapodás szerinti tartozékokkal és használati utasítással szállítjuk, beleértve az összeszerelési vagy beépítési útmutatót is.

    Az Apple telefonokra vonatkozó utasítások ezen a weboldalon is elérhetők: https://support.apple.com/hu-hu/guide/iphone/welcome/ios

6.3. Az eladó továbbá azt válaszolja a vevőnek, hogy a megállapodott ingatlanokon kívül:

a) az áru alkalmas arra a célra, amelyre az ilyen típusú árukat általában használják, tekintettel a harmadik személyek jogaira, a jogszabályokra, az adott iparág műszaki szabványaira vagy magatartási kódexeire is, ha nincs műszaki szabvány,

b) az áru mennyisége, minősége és egyéb tulajdonságai, ideértve a tartósságot, a funkcionalitást, a kompatibilitást és a biztonságot, megfelelnek az azonos típusú áruk szokásos tulajdonságainak, amelyeket a vevő ésszerűen elvárhat, tekintettel az eladó nyilvános nyilatkozataira is vagy egy másik személy ugyanabban a szerződéses láncban, különösen a reklámozásban vagy a jelölésben, kivéve, ha az eladó bizonyítja, hogy erről nem tudott, vagy hogy a szerződéskötéskor legalább a korábbihoz hasonló módon megjavították. megtörtént, vagy nem befolyásolhatta a vásárlási döntést,

c) az árut tartozékokkal szállítják, beleértve a csomagolást, az összeszerelési és egyéb használati utasításokat, amelyekre a vevő ésszerűen számíthat, és

d) az áru megfelel annak a mintának vagy mintának, amelyet az eladó a szerződés megkötése előtt átadott a vevőnek.

 

6.4. Az eladó felelősséggel tartozik az áru fogyasztó általi hibás összeszereléséből vagy beszereléséből eredő hibáért is, ha a hiba az eladó vagy a digitális tartalom vagy digitális tartalom szolgáltatás szolgáltatója által megadott utasítások hiányossága miatt következett be.

6.5. A VII.3. pontban említett rendelkezések. pontja nem alkalmazandó, ha az eladó az adásvételi szerződés megkötése előtt külön figyelmeztette a vevőt, hogy az áru egyes tulajdonságai eltérőek, és ehhez a vevő az adásvételi szerződés megkötésekor kifejezetten hozzájárult.

 

6.6. Ha a szerződés tárgya digitális tulajdonságokkal rendelkező áru, az eladó felelőssége a megállapodás szerinti frissítések és további „szükséges frissítések” (azaz azok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az áru megőrizze tulajdonságait), beleértve az elérhetőségükről való értesítést is. két éves időtartamra vagy hosszabb időtartamra, amelyre megállapodás született, vagy digitális tartalom vagy digitális tartalomszolgáltatás egyszeri nyújtása esetén olyan időtartamra, amelyet a vevő ésszerűen elvárhat. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó az adásvételi szerződés megkötése előtt külön figyelmeztette a vevőt, hogy a frissítés nem történik meg, és a vevő ehhez kifejezetten hozzájárult.

 

6.7. Ha a hiba az átvételtől számított egy éven belül nyilvánvalóvá válik, úgy kell tekinteni, hogy az áru már az átvételkor hibás volt, kivéve, ha az áru vagy a hiba jellege ezt kizárja. Ez az időszak nem számít arra az időtartamra, amely alatt a vevő nem tudja használni az árut, ha a hiba miatt jogosan reklamált. A vevő a hibás teljesítés jogát legkésőbb az áru átvételétől számított két (2) éven belül gyakorolhatja.

 

6.8. A hibás teljesítéshez fűződő jogait a vevő úgy gyakorolja, hogy a hibát az eladónál jelzi, akitől az árut vásárolta (telephelye, székhelye/telephelye).

6.9. A reklamáció abban az időpontban történik, amikor a vevő a feltárt hiányosságra az eladónak/meghatalmazott szerviznek (személyesen, írásban, e-mailben stb.) utal, és a vevő köteles a hibát az azt követően indokolatlan késedelem nélkül jelezni. érzékelés. Amennyiben ezt írásban vagy elektronikus úton teszik meg, kötelesek feltüntetni elérhetőségüket, a hiba leírását és a panasz kezelésének módjára vonatkozó kérelmet.

 

6.10. Ha a hibás teljesítés lényeges szerződésszegést jelent, a vevő jogosult választása szerint az alábbi lehetőségek valamelyikét alkalmazni:

a) a hiba javítással történő ingyenes eltávolításának joga, vagy

b) a hiba elhárítása új termék hibamentes átadásával,

csak abban az esetben kerül megállapításra, ha az így választott hiba elhárításának módja nem lehetetlen vagy a másikhoz képest aránytalanul költséges, ezt különös tekintettel a hiba fontosságára, a terméknek a hiba nélkül fennálló értékére, valamint a második módszerrel a hiba a vevő számára jelentős nehézségek nélkül eltávolítható-e.

A vevő a hiba közlésével egyidejűleg, vagy ezt követően haladéktalanul köteles értesíteni az eladót az igényválasztásról. A választás megváltoztatása az eladó beleegyezése nélkül csak akkor lehetséges, ha a vevő a javíthatatlannak bizonyult hiba kijavítását kérte.

 A vevő ésszerű engedményt kérhet vagy elállhat a szerződéstől, ha:

a) az eladó megtagadta a hiba elhárítását, vagy nem távolította el,

b) a hiba ismétlődően jelentkezik,

c) a hiba lényeges szerződésszegés, vagy

d) az eladó nyilatkozatából vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a hiba ésszerű időn belül, illetve a vevő számára jelentős nehézségek nélkül nem szűnik meg.

Ha a vevő a lényeges szerződésszegésből származó jogát nem választja meg időben, a nem vagyoni szerződésszegéssel megegyező jogokkal rendelkezik.

6.11. Hiba esetén, amely jelentéktelen szerződésszegést jelent, a vevő jogosult a hiba elhárítására vagy a vételárból ésszerű engedményre (a továbbiakban lásd Ptk. 2107. és azt követő §).

 

6.12 Reklamáció esetén a vevő köteles az áru megvásárlását vásárlást igazoló bizonylat bemutatásával vagy más alkalmas módon igazolni. A reklamáció feldolgozásának határideje a vevő reklamációjának napját követő napon kezdődik. Ezzel egyidejűleg az eladó a reklamáció benyújtásakor írásos visszaigazolást (panaszjegyzőkönyvet) állít ki a vevőnek, amely tartalmazza a vevő reklamációját követő információkat, az árun előforduló hiba leírását, a jogválasztást. a reklamáció rendezésére és a vásárló elérhetőségei tájékoztatás céljából.

 

6.13. Az eladó köteles a reklamációt – ideértve a hiba elhárítását is – legkésőbb annak bejelentését követő 30 napon belül kezelni, kivéve, ha a felek hosszabb határidőben írásban állapodnak meg. Ezen időszak lejárta után a vevő elállhat a szerződéstől, vagy ésszerű engedményt kérhet.

6.14. Az eladó a vevőt a reklamáció feldolgozásáról kérésének megfelelően e-mailben vagy SMS-ben tájékoztatja. Az eladó visszaigazolást ad ki a vevőnek a reklamáció rendezésének időpontjáról és módjáról, beleértve a kijavítás és annak időtartamának visszaigazolását, vagy a reklamáció elutasításának írásos indoklását.

 

6.15. Jogos reklamáció esetén a vevő köteles megtéríteni a kellékszavatossági jog gyakorlásával kapcsolatban felmerült szükséges költségeit.

 

6.16. Nem illeti meg a vevőt a hibás teljesítés joga, ha az áru hibáját maga okozta (pl. az áru nem megfelelő kezelésével). Az áru hibája nem az áru szokásos használatából eredő elhasználódása, illetve használt áru esetén a korábbi használat mértékének megfelelő kopás.

 

6.17. Az eladó a vevő törvényes jogain túlmenően a Ptk. 2113. és azt követő paragrafusai értelmében minőségi garanciát is nyújthat a vevőnek, ha erről a szerződésben megállapodtak és/vagy ez a Ptk. az eladó nyilatkozata és/vagy az adott áru csomagolásán vagy hirdetésében feltüntetett jótállási/lejárati időről van szó.

6.18. Ha a vevő vállalkozó, a kellékszavatossági jogokra az alábbi különös rendelkezések vonatkoznak:

a) a 2099a és azt követő §-ok szerint kell alkalmazni a kellékszavatossági jogokat. pontja szerint, kivéve, ha az adott árura a gyártó/importőr feltételei másként rendelkeznek;

 

b) a kellékszavatossági jog gyakorlásának határideje az áru átvételétől számított 6 hónap;

 

c) az áru hibája esetén a Ptk. 2107. §-a szerint járjon el;

 

d) a reklamációt az illetékes szolgálat által meghatározott határidőn belül, legkésőbb a bejelentéstől számított 40 napon belül elbírálják.

6.19. Nem garantálható, hogy a használt vagy felújított áruk megőrzik eredeti víz- és porállóságukat (IP 67, IP 68), mivel ez a védelem átmeneti, és az áru elveszíti azt a használat során. Vagy ez a tartósság felújítás miatt nem garantálható.

6.20. Az újragyártás és javítás során jó minőségű alkatrészeket használhatnak, beleértve a harmadik féltől származó alkatrészeket is. Javítások és felújítások megtörténtek, hogy a telefon úgy működjön, mint az új. Harmadik féltől származó pótalkatrészek használata miatt a telefon „Nem eredeti alkatrészt észlelt” jelenthet.

6.21. A vevő köteles a küldendő árut gondosan becsomagolni, hogy a szállítás során ne sérüljön meg. Az eladó nem vállal felelősséget a szállítás során megsérült árukért.

6.22. Abban az esetben, ha a vevő az árut blokkolva, jelszóval védve szállítja, vagy a Find My iPhone szolgáltatást nem kapcsolta ki, a vevő nem kezdeményezhet javítást, áru cserét, illetve az áru vételárát nem téríti vissza. Az árut visszaküldik.

7. A szerződő felek egyéb jogai és kötelezettségei

7.1. A vevő az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.

7.2. A vásárló tudomásul veszi, hogy az áruház webes felületét alkotó szoftverek és egyéb összetevők (beleértve a kínált árukról készült fényképeket is) szerzői jogi védelem alatt állnak. A Vásárló vállalja, hogy nem végez olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné számára vagy harmadik személyek számára az áruház webes felületét alkotó szoftverek vagy egyéb komponensek beavatkozását vagy használatát.

7.3. A vásárló az áruház webes felületének használata során nem jogosult olyan mechanizmusok, szoftverek vagy egyéb eljárások alkalmazására, amelyek negatív hatással lehetnek az áruház webes felületének működésére. Az áruház webes felülete csak olyan mértékben használható, amennyiben az az eladó más vásárlóinak jogait nem sérti és az rendeltetésének megfelelő.

7.4. A vevővel kapcsolatban az eladót nem köti semmilyen magatartási kódex a 1826. §-a értelmében. e) pontja alapján a Ptk.

7.5. A Vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amelyek a weboldalon harmadik felek beavatkozásából, illetve a weboldal rendeltetésellenes használatából erednek.

8. Személyes adatok védelme

8.1.Az eladó a vevő személyes adatait a megkötött adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesítése céljából kezeli.

8.2. Az eladó kijelenti, hogy a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos természetes személyek védelméről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: GDPR rendelet) (i) megfelelően intézkedéseket tett a személyes adatok védelme érdekében (ii) úgy kezeli a biztonsági kockázatokat, hogy a személyes adatok ne sérüljenek; iii) biztosítja a személyes adatok alanyai (vagyis a vásárló) jogainak gyakorlását a GDPR rendelettel összhangban és egyéb általánosságban kötelező érvényű jogi előírások. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal (www.uoou.hu) végzi.

8.3. Az eladó által végzett személyes adatok kezelésének céljáról, terjedelméről, módjáról és idejéről részletesebb tájékoztatást a Személyes adatok kezeléséről szóló Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) tartalmaz, amely az eladó honlapján személyes adatok megadásakor a vásárló rendelkezésére áll. . A vásárló vállalja, hogy megismeri a jelen Tájékoztató tartalmát.

9. Szállítás

9.1. Eltérő megállapodás hiányában az adásvételi szerződéssel kapcsolatos minden levelezést írásban, e-mailben, személyesen vagy postai szolgáltatón keresztül (a feladó választása szerint) ajánlott levélben kell kézbesíteni a másik szerződő félnek. A megrendelésben megadott e-mail címre kézbesítjük a vevőnek.

9.2. Az üzenet kézbesítve:

• elektronikus levélben történő kézbesítés esetén a bejövő levelek szerverére történő beérkezésének pillanatában; az elektronikus levélben küldött üzenetek sértetlensége tanúsítvánnyal biztosítható,

• személyes vagy postai szolgáltatón keresztül történő kézbesítés esetén a csomag címzett általi átvételével,

• személyes vagy postai szolgáltatón keresztül történő kézbesítés esetén a csomag átvételének megtagadásával is, ha a címzett (vagy a megbízásából a csomag átvételére jogosult) a csomag átvételét megtagadja,

• postai szolgáltatón keresztül történő kézbesítés esetén a csomag letétbe helyezésétől és a címzettnek a feladott csomag átvételére való felhívásától számított 10 napos határidő lejárta után, ha a csomagot a postai szolgáltatónál adják le. , még akkor is, ha a címzett nem tudott a letétről.

10. Záró rendelkezések

10.1. Amennyiben a weboldal használatával kapcsolatos jogviszony vagy az adásvételi szerződéssel létrejött jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, úgy a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti az általánosan kötelező jogszabályokból eredő fogyasztói jogokat.

10.2. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni, és az eladó tevékenysége egyéb engedélyhez nem kötött. A kereskedelmi ellenőrzést a hatáskörébe tartozó illetékes kereskedelmi iroda végzi. Az eladó mint termékek és áruk eladója/szállítója a belső piacon, valamint a 634/1992 Coll. törvény szerinti kötelezettségek betartásának felügyelete. A fogyasztóvédelemről szóló módosításokat a Cseh Kereskedelmi Felügyelőség, mint a Cseh Köztársaság Ipari és Kereskedelmi Minisztériumának alárendelt államigazgatási szerv látja el. További információ a www.coi.cz oldalon.

10.3. Az eladó és a vevő között felmerülő vitás kérdéseket az illetékes általános bíróság a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint rendezi. Az eladó előnyben részesíti a vevővel fennálló viták peren kívüli rendezését. Az eladó tájékoztatja a vevő-fogyasztót, hogy az adásvételi szerződésekből eredő fogyasztói viták peren kívüli rendezéséért, illetve a vásárlói panaszok kezeléséért felelős szerv a Cseh Kereskedelmi Felügyelet, IČO 000 20 869, bejegyzett. iroda: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, 64/1986 Coll. sz. törvény. a Cseh Kereskedelmi Felügyeletről, internetes cím: http://adr.coi.cz/cs, amelyhez a vevő a Cseh Kereskedelmi Felügyelet honlapján található e-mail címen keresztül fordulhat. A peren kívüli vitarendezésről részletesebb információ a http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ címen érhető el. Ezenkívül lehetőség van az eladó és a vevő közötti viták online rendezésére a külön ODR-platformon keresztül – lásd a http://ec.europa.eu/consumers/odr internetes címet.

10.4. Ha a feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy a feltételek módosításai és kiegészítései írásos formát igényelnek.

10.5. A jelen feltételekben nem meghatározott egyéb kérdésekre különösen a törvény az irányadó sz., 89/2012. törvény, a módosított Polgári Törvénykönyv, a 634/1992. módosított fogyasztóvédelemről.

10.6. Az eladó elérhetőségei: szállítási cím Jan Jetmar s.r.o., T.G.Masaryka 621, 56501 Choceň, Cseh Köztársaság, e-mail cím info@dargo.cz, telefon 603818077

10.7. Jelen feltételek 2023.05.24-én lépnek hatályba.

Elállási űrlap minta:

Értesítés a szerződéstől való elállásról

- Címzett (itt a vállalkozó megadja a vezeték- és vezetéknevét/cégnevét, a székhely címét és adott esetben a vállalkozó faxszámát és e-mail címét):

- Bejelentem/bejelentjük (*), hogy ezen áruk vásárlására (*)/ ezen szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéstől (*) elállok/elállunk (*)

- Megrendelés dátuma (*) / kézhezvétel dátuma (*)

- A fogyasztó/fogyasztók vezeték- és vezetékneve

- A fogyasztó/fogyasztók címe

- A fogyasztó/fogyasztók aláírása (csak akkor, ha ezt a nyomtatványt papíron küldik)

- Dátum

(*) Húzd át azokat, amelyek nem érvényesek vagy nem egészítik ki az adatokat.